test

Przedszkole Samorządowe w Kłaju czynne jest w godzinach od 6:30 do 16:30.

Bezpłatna podstawa programowa obejmuje godziny od 8:00 do 13:00.

  • Godziny przed 8:00 i po 13:00 płatne są 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę ( opłata za pobyt dziecka w przedszkolu )
  • Dzieci sześcioletnie nie ponoszą kosztów za pobyt w przedszkolu.

W przypadku wcześniejszego odbioru dziecka z przedszkola niż zadeklarowany czas pobytu

( czas pobytu wskazany we wniosku zapisu do przedszkola) rodzice ponoszą pełną odpłatność.

Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci w zadeklarowanych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

POSIŁKI W PRZEDSZKOLU

ŚNIADANIE

8:10 – gr. Pszczółki i Słoneczka

8:45 – gr. Biedronki i Motylki

OBIAD

11:30 – gr. Biedronki i Motylki

12:15 – gr. Pszczółki i Słoneczka

PODWIECZOREK

14:00 – wszystkie grupy

Skip to content