Kadra

Kadra pedagogiczna:

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych, kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, miłą, serdeczną atmosferę w przedszkolu.

Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują nowatorskie osiągnięcia z dydaktyki w zakresie nauczania przedszkolnego. Biorą aktywny udział w kursach, szkoleniach, posiedzeniach rady pedagogicznej. Organizują nauczanie i wychowanie na wysokim poziomie.        

Dyrektor – mgr Iwona Gacek

Nauczyciele:

mgr Krystyna Jędrzejczyk
mgr Barbara Możdżeń
mgr Anna Wiśniewska
mgr Anna Chwastek
mgr Aneta Błażewicz-Sobas
mgr Kinga Mytych

mgr Justyna Pikuła – Język angielski
mgr Aneta Błażewicz- Sobas – Logopeda
mgr Ewelina Liszka-Hasiuk – Logopeda

mgr Magdalena Marzec – Pedagog specjalny

Obsługa przedszkolna:


Pomoc administracji: Magdalena Gądek

Pomoc wychowawcza: Ewelina Dobrowolska – Dziedzic, Katarzyna Gądek

Panie woźne: Małgorzata Pałkowska, Beata Konieczna

Konserwator: Szymon Sonik

Skip to content