O nas

Historia przedszkola

Pierwsze przedszkole w Kłaju powstało po drugiej wojnie światowej, dokładnie 1 sierpnia 1950 roku jako Publiczne Przedszkole w Kłaju, do którego przyjęto 45 dzieci. Początkowo mieściło się ono w budynku szkolnym. 8 stycznia 1962 roku przedszkole przeniesiono do zmodernizowanego wcześniej budynku Pana Juliana Rejducha (nr domu 69). Od 1 września 1982 placówkę przeniesiono do nowego budynku nad biurami GS nr 651 w centrum Kłaja. 4 oddziałowe przedszkole otrzymało także do dyspozycji piękny ogród wyposażony w sprzęt do zabaw dla dzieci. Nowocześnie urządzony plac zabaw sprzyja atrakcyjnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole zatrudnia 13 osób, w tym 9 to kadra pedagogiczna. Nauczyciele posiadają kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej. Ponadto nauczycielki cały czas doskonalą swoja wiedzę i umiejętności pedagogiczne – ukończyły szereg studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych min. logopedia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, zarządzanie przedszkolem).  Personel przedszkola dokłada wszelkich starań, aby umilić pobyt dzieciom w przedszkolu.

Celem pracy całego zespołu jest zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i edukacji na najwyższym poziomie.

O przedszkolu

Jesteśmy przedszkolem, w którym wspólnie z rodzicami dbamy o bezpieczeństwo wychowanków. Odkrywamy talenty dziecka w atmosferze dobrej zabawy. Rozwijamy w nich kreatywność, otwartość, chęć poznawania świata. 

Promujemy osiągnięcia dzieci poprzez udział w konkursach i przeglądach. Realizując podstawę programową wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Ponadto oferujemy szeroka gamę dodatkowych atrakcji w postaci wyjazdów do teatrów krakowskich –teatrów, kin, muzeów oraz na wycieczki w bliższe i dalsze środowisko (Zoo, Gospodarstwo Agroturystyczne, Puszcza Niepołomicka) .

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieliczce, zapewniając opiekę logopedyczną i psychologiczną, której wskazania realizują w przedszkolu nauczyciele we współpracy
z rodzicami. 

Programy przedszkolne ukierunkowane są na indywidualne potrzeby dzieci zdolnych, jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wychowujemy poprzez prawdę, miłość i dobro realizując własny program wychowawczy oraz adaptacyjny.

Uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych, szeroko promowanych wśród dzieci i rodziców, takich jak: Góra grosza, zbieranie pomocy dydaktycznych dla dzieci ze Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu,  zbieranie zakrętek na sprzęt rehabilitacyjny, baterii.

Tradycją naszą jest występ dzieci na uroczystości Złotych Godów Par Małżeńskich, Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka, Święto Rodziny, a ponadto: Dzień Otwarty Przedszkola, Bal karnawałowy oraz wiele innych uroczystości i imprez (Andrzejki, Mikołaj, Spotkania opłatkowe, Powitanie wiosny, Wielkanoc, Pożegnanie przedszkola).

Przedszkole jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole z nastawieniem na sukces, wychowuje troskliwych ludzi, wrażliwych na potrzeby innych, uczy tolerancji i akceptacji.

Skip to content