Kampania „Zajadam się zdrowiem”

Grupa IV dołączyła się do Kampanii edukacyjno – informacyjnej „Zajadam się zdrowiem” organizowanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Kampanie...